Ens trobem en procés d’actualització de la web per adaptar el contingut a la nova llei de suports a les persones amb discapacitat.
Disculpeu les molèsties.
Portal de Transparència

Benvinguts al Portal de Transparència de Fundació Privada Lluis Artigues, on trobareu la informació sobre la nostra entitat que us ajudarà a conèixer més i millor allò que fem i com ho fem, dins del marc de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i de la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública.

Informació Institucional Missió, Visió i Valors Pla Estratègic Estatuts Organs de Govern i equip directiu Organigrama Memòries d'activitats Balanç social i RSC Aliances estratègiques Codi ètic Codi Bon Govern Codi de Conducta Canal de Denúncia Codi Bon Govern

Amb l'objectiu d'oferir-vos més informació sobre la nostra organització, aquest Portal s'anirà actualitzant i s'afegiran nous continguts.

Informacio economica
Comptes anuals i informes d'auditoria
Pressupostos
Contractació Pública