Patronat i Equip Directiu

Patronat

President: Pere Benito
Vice-Presidenta: Isabel Montraveta
Secretari: Antoni Rodríguez
Vocal 1: Carlos Gutiérrez
Vocal 2: Joan Torres

Gerent

Carles Descalzi, Gerent

Equip Directiu

Maria José Navarro, Directora de la Fundació Tutelar Lluís Artigues
Coordinació Àrea Econòmica i Administrativa Fundació Lluís Artigues
Josep Barroso, Coordinador Àrea Jurídica
Luis Varea, Coordinador Àrea Social


Serveis Centrals

David Llongueres, Director Àrea Control de Gestió i Planificació Operativa
Sandra Pou, Secretaria de Gerència
Elisabet Juan, Directora Tècnica
Elisenda Codina, Directora Financera
Raquel Farrando, Directora Àrea Jurídica i Delegada de Protecció de Dades
Jose Manuel Barbero, Director de Recursos Humans
Mariona Amorós, Directora d'Informàtica
Marta Garcia, Directora de Serveis Generals i Manteniment
Júlia Ribó, Directora de Comunicació