Portal de Transparència

Comptes anuals i informes d'auditoria

Comptes anuals i informes d'auditoria 2019 Comptes anuals i informes d'auditoria 2018 Comptes anuals i informes d'auditoria 2017 Comptes anuals i informes d'auditoria 2016 Comptes anuals i informes d'auditoria 2015 Comptes anuals i informes d'auditoria 2014

Rendició de comptes memòries d’activitat


Rendició de comptes memòries d’activitat 2015  Rendició de comptes memòries d’activitat 2015  Rendició de comptes memòries d’activitat 2016  Rendició de comptes memòries d’activitat 2015  Rendició de comptes memòries d’activitat 2014